Home / LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

TRẦN ANH GROUP HOẠT ĐỘNG TRONG CÁC LĨNH VỰC

+ Kinh doanh bất động sản.
+ Xây dựng công trình dân dụng công nghiệp, kỹ thuật, công sở, văn hóa, thương mại, giao thông.
+ Kinh doanh vật liệu xây dựng.
+ Dịch vụ công cộng phục vụ khu dân cư.
+ Xây dựng đường giao thông, hệ thống điện và đầu tư hạ tầng khu dân cư.
+ Hoạt động kinh doanh nước sạch. Thoát nước và xử lý nước thải.