ĐIỀU KIỆN TÁCH THỬA CÁC TỈNH ĐÔNG NAM BỘ
 

 Điều kiện tách thửa TP Hồ Chí Minh

Căn cứ: Quyết định 60/2017/QĐ-UBND ngày 05/12/2017

Để được tách thửa phải bảo đảm các điều kiện sau:

Điều kiện 1: Thửa đất đã được cấp Sổ đỏ theo quy định;

Điều kiện 2: Việc tách thửa đất phải đảm bảo quyền sử dụng hạn chế đối với thửa đất liền kề như: Quyền về lối đi; cấp, thoát nước; tưới nước, tiêu nước trong canh tác; cấp khí ga; đường dây tải điện, thông tin liên lạc và các nhu cầu cần thiết khác một cách hợp lý trên thửa đất liền kề (nghĩa là đã có thỏa thuận về việc cho nhà bên trong có quyền về lối đi, kéo điện…qua đất nhà mình thì khi tách thửa thì phải bảo đảm những quyền đó cho nhà bên trong).

Điều kiện 3. Chỉ được tách thửa khi thửa đất mới hình thành và thửa đất còn lại không nhỏ hơn diện tích, kích thước tối thiểu, cụ thể:

Với đất ở:

Khu vực

Diện tích – Kích thước

– Khu vực 1: Gồm các Quận 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, Gò vấp, Bình Thạnh, Phú Nhuận, Tân Bình và Tân Phú. – Tối thiểu 36m2;

– Chiều rộng mặt tiền thửa đất không nhỏ hơn 03 m.

– Khu vực 2: Gồm các Quận 2, 7, 9, 12, Bình Tân, Thủ Đức và Thị trấn các huyện. – Tối thiểu 50m2;

– Chiều rộng mặt tiền thửa đất không nhỏ hơn 04 m.

– Khu vực 3: Gồm huyện Bình Chánh, Củ Chi, Hóc Môn, Nhà Bè, Cần Giờ (ngoại trừ thị trấn). – Tối thiểu 80m2;

– Chiều rộng mặt tiền thửa đất không nhỏ hơn 05 m.

Điều kiện 4: Không thuộc những trường hợp không được tách thửa, cụ thể:

– Khu vực bảo tồn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt danh mục phải bảo tồn theo quy định pháp luật.

– Biệt thự thuộc sở hữu Nhà nước; biệt thự thuộc nhóm 1 và 2 theo quy định tại Thông tư 19/2016/TT-BXD;

 – Các khu vực hiện đang là biệt thự được tiếp tục quản lý theo quy hoạch; biệt thự thuộc dự án đã quy hoạch; đất ở thuộc các dự án đã được Nhà nước giao đất, cấp giấy chứng nhận cho từng nền đất theo quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 được duyệt; khu vực có quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 được duyệt. Trường hợp quy hoạch này được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền điều chỉnh, thì việc tách thửa phải đảm bảo đúng theo quy hoạch đã điều chỉnh và theo Quyết định này.

– Nhà, đất thuộc khu vực đã có Thông báo thu hồi đất hoặc Quyết định thu hồi đất.
 

Điều kiện tách thửa tỉnh Bình Phước

Căn cứ: Quyết định 31/2014/QĐ-UBND ngày 19/12/2014

Chỉ được tách thửa khi thửa đất mới hình thành và thửa đất còn lại không nhỏ hơn diện tích, kích thước tối thiểu, cụ thể:

Khu vực

Diện tích – Kích thước

Thị xã: Đồng Xoài, Bình Long, Phước Long và các thị trấn

– Thửa đất tại các khu quy hoạch chi tiết đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, trong đó có quy định rõ kích thước, diện tích, lộ giới, chỉ giới và khoảng lùi xây dựng, mật độ xây dựng. – Thực hiện theo quy hoạch đã được phê duyệt.
– Thửa đất tiếp giáp với các đường phố có lộ giới lớn hơn hoặc bằng 20m – Diện tích tối thiểu là 45m2 không tính phần diện tích hạn chế sử dụng (hành lang bảo vệ công trình: giao thông, đường điện, sông, suối);

– Cạnh nhỏ nhất của thửa đất tối thiểu là 05m;

– Thửa đất tiếp giáp với các đường phố có lộ giới nhỏ hơn 20m – Diện tích tối thiểu là 36m2 không tính phần diện tích hạn chế sử dụng (hành lang bảo vệ công trình: Giao thông, đường điện, sông, suối);

– Cạnh nhỏ nhất của thửa đất tối thiểu là 04m.

Đất ở tại các xã thuộc các thị xã: Đồng Xoài, Bình Long, Phước Long và các huyện
– Diện tích tối thiểu là 100m2 không tính phần diện tích hạn chế sử dụng (hành lang bảo vệ công trình: Giao thông, đường điện, sông, suối);

– Cạnh nhỏ nhất của thửa đất tối thiểu là 05m.

Lưu ý: Trường hợp tách thửa đất bao gồm cả đất ở và đất nông nghiệp thì chỉ tính hạn mức của đất ở.

Điều kiện 2: phải có ít nhất một cạnh tiếp giáp với đường giao thông công cộng.
 

 Điều kiện tách thửa tỉnh Bình Dương
 

Căn cứ: Quyết định 25/2017/QĐ-UBND ngày 27/9/2017

Điều kiện 1: Chỉ được tách thửa khi thửa đất mới hình thành và thửa đất còn lại không nhỏ hơn diện tích, kích thước tối thiểu, cụ thể:

Với đất ở:

Khu vực

Diện tích – Kích thước

Thửa đất khi tiếp giáp với đường có lộ giới < 20m

Tại các phường – Diện tích tối thiểu là 60m2;

– Bề rộng và chiều sâu tối thiểu là 04m.

Tại các thị trấn – Diện tích tối thiểu là 80 m2;

– Bề rộng và chiều sâu tối thiểu là 04m.

Tại các xã – Diện tích tối thiểu là 100 m2;

– Bề rộng và chiều sâu tối thiểu là 04m.

Thửa đất khi tiếp giáp với đường có lộ giới ≥ 20m

Tại các phường – Diện tích tối thiểu là 60 m2;

– Bề rộng và chiều sâu tối thiểu là 05m.

Tại các thị trấn – Diện tích tối thiểu là 80m2;

– Bề rộng và chiều sâu tối thiểu là 05m.

Tại các xã – Diện tích tối thiểu là 100m2;

– Bề rộng và chiều sâu tối thiểu là 05m.

Điều kiện 2: Thửa đất mới hình thành và thửa đất còn lại sau khi tách phải tiếp giáp đường do Nhà nước quản lý.
 

 Điều kiện tách thửa tỉnh Đồng Nai

Căn cứ: Quyết định 22/2020/QĐ-UBND ngày 08/6/2020

– Đất ở tại đô thị (kể cả xã Long Hưng, thành phố Biên Hòa) là 60 m2.

Cạnh thửa đất tiếp giáp với đường giao thông có lộ giới bằng hoặc lớn hơn 19 m phải lớn hơn hoặc bằng 05 m.

Cạnh thửa đất tiếp giáp với đường giao thông có lộ giới nhỏ hơn 19 m phải lớn hơn hoặc bằng 04 m.

– Đất ở tại nông thôn là 80 m2 và cạnh thửa đất tiếp giáp với đường giao thông lớn hơn hoặc bằng 04 m.

Lưu ý:

– Diện tích tối thiểu thửa đất trên không tính diện tích hành lang bảo vệ các công trình; diện tích đất thuộc quy hoạch thực hiện dự án, công trình nhưng chưa thu hồi đất.

– Đối với các dự án trong khu dân cư việc tách thửa đất thực hiện theo quy hoạch chi tiết xây dựng hoặc quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

 Điều kiện tách thửa tỉnh Tây Ninh
 

Căn cứ: Quyết định 15/2019/QĐ-UBND ngày 26/4/2019

Thửa đất được tách thửa khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện chung sau đây:      

Điều kiện 1: Phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Điều kiện 2: Có Sổ đỏ

Điều kiện 3: Thửa đất không có tranh chấp, quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án và trong thời hạn sử dụng đất.

Điều kiện 4: Thửa đất không thuộc khu vực bảo tồn, khu di tích lịch sử – văn hóa, thắng cảnh đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định, phê duyệt theo quy định pháp luật.

Điều kiện 5: Diện tích thửa đất tách thửa chưa có quyết định thu hồi đất, chưa có thông báo thu hồi đất, chưa có văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thuộc trường hợp thu hồi đất theo quy định của pháp luật đất đai.

Điều kiện 6: Việc tách thửa đất phải đảm bảo quyền sử dụng hạn chế đối với thửa đất liền kề như: Quyền về lối đi; cấp, thoát nước; tưới nước, tiêu nước trong canh tác; cấp khí ga; đường dây tải điện, thông tin liên lạc và các nhu cầu cần thiết khác một cách hợp lý trên thửa đất liền kề (nghĩa là đã có thỏa thuận về việc cho nhà bên trong có quyền về lối đi, kéo điện…qua đất nhà mình thì khi tách thửa thì phải bảo đảm những quyền đó cho nhà bên trong).

Điều kiện 7: Chỉ được tách thửa khi thửa đất mới hình thành và thửa đất còn lại không nhỏ hơn diện tích, kích thước tối thiểu:

Với đất ở:

+ Diện tích tối thiểu được phép tách thửa:

Khu vực

Diện tích

Phường, thị trấn

– Đường có lộ giới quy hoạch lớn hơn hoặc bằng 20 m – Diện tích tối thiểu là 45m2
– Đường có lộ giới quy hoạch nhỏ hơn 20 m – Diện tích tối thiểu là 36 m2

– Đường có lộ giới quy hoạch lớn hơn hoặc bằng 20 m – Diện tích tối thiểu là 60 m2 
– Đường có lộ giới quy hoạch nhỏ hơn 20 m – Diện tích tối thiểu là 50 m2 

+ Thửa đất mới hình thành và thửa đất còn lại sau khi tách thửa theo diện tích tối thiểu như trên phải đảm bảo có kích thước các cạnh như sau:

Khu vực

Diện tích

Đối với đất ở nằm trong khu dân cư hiện hữu

Phường, thị trấn
– Đường có lộ giới quy hoạch lớn hơn hoặc bằng 20 m – Chiều rộng của thửa đất ≥ 05 m;

– Chiều sâu của thửa đất ≥ 05 m.

– Đường có lộ giới quy hoạch nhỏ hơn 20 m – Chiều rộng của thửa đất ≥ 04 m;

– Chiều sâu của thửa đất ≥ 04 m.

– Chiều rộng của thửa đất ≥ 04 m;

– Chiều sâu của thửa đất ≥ 04 m;

Lưu ý: Thửa đất tiếp giáp với đường giao thông thì chiều sâu của thửa đất được xác định sau khi đã trừ lộ giới quy hoạch hoặc đường kênh sau khi đã trừ phạm vi lưu không kênh sao cho diện tích tối thiểu của thửa đất sau khi tách thửa đảm bảo theo quy định.

Đối với đất ở nằm trong khu dân cư quy hoạch mới

– Đảm bảo tuân thủ quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị, nông thôn được duyệt theo quy định

Điều kiện tách thửa tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Căn cứ: Quyết định 18/2019/QĐ-UBND ngày 22/7/2019

Để được tách thửa phải đủ các điều kiện sau:

Điều kiện 1: Có Sổ đỏ;

Điều kiện 2: Việc tách thửa đất phải đảm bảo quyền sử dụng hạn chế đối với thửa đất liền kề như: Quyền về lối đi; cấp, thoát nước; tưới nước, tiêu nước trong canh tác; cấp khí ga; đường dây tải điện, thông tin liên lạc và các nhu cầu cần thiết khác một cách hợp lý trên thửa đất liền kề (nghĩa là đã có thỏa thuận về việc cho nhà bên trong có quyền về lối đi, kéo điện…qua đất nhà mình thì khi tách thửa thì phải bảo đảm những quyền đó cho nhà bên trong).

Điều kiện 3: Phù hợp với quy hoạch;

Điều kiện 4: Phải có ít nhất một cạnh tiếp giáp với đường giao thông hiện hữu do Nhà nước quản lý. Trường hợp hình thành đường giao thông mới khi tách thửa (nếu có): Người sử dụng đất phải được UBND cấp huyện chấp thuận bản vẽ xin phép hình thành đường giao thông.

Điều kiện 5: Không thuộc các trường hợp không được phép tách thửa, gồm:

– Thửa đất đã có quyết định thu hồi đất, thông báo thu hồi đất thể hiện bằng văn bản của các cấp có thẩm quyền.

– Thửa đất đang có tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai và đang được cơ quan có thẩm quyền thụ lý giải quyết; thửa đất có tài sản gắn liền với đất đang bị các cơ quan có thẩm quyền kê biên để thực hiện quyết định, bản án có hiệu lực của Tòa án.

– Khu vực mà pháp luật có quy định phải bảo tồn.

Điều kiện 6: Chỉ được tách thửa khi thửa đất mới hình thành và thửa đất còn lại không nhỏ hơn diện tích, kích thước tối thiểu, cụ thể:

+ Đất ở có nhà ở (có một trong các loại giấy tờ theo quy định tại khoản 1 Điều 31 Nghị định 43/2014/NĐ-CP):

Khu vực

Diện tích – Kích thước

– Khu vực đô thị và Trung tâm huyện Côn Đảo – Diện tích tối thiểu là 45 m2 và có cạnh tiếp giáp với đường giao thông không nhỏ hơn 05 m và chiều sâu thửa đất không nhỏ hơn 05 m tại đường phố có lộ giới ≥ 20 m;

– Diện tích tối thiểu là 36 m2 và có cạnh tiếp giáp với đường giao thông không nhỏ hơn 04 m và chiều sâu thửa đất không nhỏ hơn 04 m tại đường phố có lộ giới < 20 m

– Tại địa bàn các xã còn lại và khu vực khác của huyện Côn Đảo – Tối thiểu là 40 m2, có chiều sâu thửa đất và có cạnh tiếp giáp với đường giao thông không nhỏ hơn 04 m

+ Đất ở chưa xây dựng nhà ở hoặc nhà ở không có một trong các loại giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều 31 Nghị định 43/2014/NĐ-CP:

Khu vực

Diện tích tối thiểu

– Khu vực đô thị và Trung tâm huyện Côn Đảo – 60 m2 và có cạnh tiếp giáp với đường giao thông không nhỏ hơn 05 m và chiều sâu thửa đất không nhỏ hơn 05 m
– Tại địa bàn các xã còn lại và khu vực khác của huyện Côn Đảo – 100 m2 và có cạnh tiếp giáp với đường giao thông không nhỏ hơn 05 m và chiều sâu thửa đất không nhỏ hơn 05 m

+ Đối với đất thương mại dịch vụ và đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp:

Khu vực

Diện tích – Kích thước

Toàn tỉnh

– Tối thiểu là 100 m2;

– Cạnh tiếp giáp với đường giao thông không nhỏ hơn 05 m;

– Chiều sâu thửa đất không nhỏ hơn 05 m.

 Điều kiện tách thửa tỉnh Long An

Căn cứ: Quyết định 66/2018/QĐ-UBND ngày 30/11/2018

Người sử dụng đất được tách thửa đất khi đáp ứng đủ các điều kiện sau:

Điều kiện 1: Có Sổ đỏ và không thuộc các trường hợp sau:

– Thửa đất hoặc một phần thửa đất đề nghị tách thửa đã có thông báo thu hồi đất hoặc quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

– Thửa đất đang có khiếu nại, tranh chấp;

– Thửa đất hoặc tài sản gắn liền với thửa đất đó đang bị các cơ quan có thẩm quyền thực hiện các biện pháp ngăn chặn để thực hiện quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc bản án của Tòa án;

– Người sử dụng đất vi phạm quy định của pháp luật về đất đai trong quá trình sử dụng đất;

– Thửa đất thuộc khu vực bảo tồn, khu di tích lịch ,sử – văn hóa, danh lam thắng cảnh đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định, phê duyệt theo quy định pháp luật;

– Thửa đất không được tách thửa theo các quy định khác của pháp luật.

Điều kiện 2: Chỉ được tách thửa khi thửa đất mới hình thành và thửa đất còn lại không nhỏ hơn diện tích, kích thước tối thiểu, cụ thể:

Khu vực

Diện tích – Kích thước

Đô thị

– Lô đất xây dựng nhà ở khi tiếp giáp với đường giao thông có lộ giới lớn hơn hoặc bằng 20 m – Diện tích tối thiểu là 45 m2, trong đó:

– Bề rộng tối thiểu là 05 m;

– Chiều sâu tối thiểu là 05 m.

– Lô đất xây dựng nhà ở khi tiếp giáp với đường giao thông có lộ giới nhỏ hơn 20 m – Diện tích tối thiểu là 36 m2, trong đó:

– Bề rộng tối thiểu là 04 m;

– Chiều sâu tối thiểu là 04 m.

– Lô đất xây dựng nhà ở tiếp giáp đường giao thông nhưng chưa quy định lộ giới. – Diện tích tối thiểu là 80 m2, trong đó:

– Bề rộng tối thiểu là 04 m;

– Chiều sâu tối thiểu là 15 m.

Nông thôn

– Lô đất xây dựng nhà ở khi tiếp giáp với đường giao thông có lộ giới lớn hơn hoặc bằng 20 m. – Diện tích tối thiểu là 100 m2, trong đó:

– Bề rộng tối thiểu là 05 m;

– Chiều sâu tối thiểu là 15 m.

– Lô đất xây dựng nhà ở khi tiếp giáp với đường giao thông có lộ giới nhỏ hơn 20 m. – Diện tích tối thiểu là 80 m2, trong đó:

– Bề rộng tối thiểu là 04 m;

– Chiều sâu tối thiểu là 15 m.

– Lô đất xây dựng nhà ở tiếp giáp đường giao thông nhưng chưa có quy định lộ giới. – Diện tích tối thiểu là 100 m2, trong đó:

– Bề rộng tối thiểu là 04 m;

– Chiều tối thiểu là 20 m.

 

Trả lời

0877 708 708